Vinh Danh Những Bạn Trẻ Đi “Gieo Hạt Mặt Trời”

Hàng tháng Hệ thống Happy Young House sẽ tìm kiếm và chọn ra những bạn trẻ TÍCH CỰC NHẤT trong số những bạn trẻ tích cực có nhiều hoạt động hướng các bạn trẻ khác đến những suy nghĩ và hành động tích cực để xây dựng văn hoá, nếp sống văn minh tại các ngôi nhà chung.

Tháng 11 này, Happy Young House xin được vinh danh 3 bạn trẻ:
1. Phạm Yến Ngọc – Happy Young House 15: là bạn trẻ với nhiều sự tích cực trong đó ấn tượng nhất với bạn là người luôn tiên phong trong việc giữ gìn vệ sinh và nền nếp trong nhà.


2. Nguyễn Lý Thảo Quyên – Happy Young House 16: là bạn trẻ với nhiều sự tích cực như “một người mẹ trẻ” quan tâm đến các vấn đề trong nhà, thương xuyên hướng mọi người đến những suy nghĩ và hành động tích cực.


3. Trương Hùng Phong – Happy Young House 17: là một bạn trẻ hay nói khác đi là một “thánh” chuyên tổ chức các hoạt động nội bộ trong nhà, giữ gìn đoàn kết và gắn kết các thành viên lại với nhau.

Mỗi bạn được giảm 15% chi phí sinh hoạt trong tháng và được tặng thêm 1 quyển sách.

Mong rằng Happy Young House sẽ được trao tặng nhiều nhiều hơn những gương bạn trẻ đang cùng Happy Young House kiến tạo môi trường sống tích cực cho những bạn TRẺ.

Happy Young House

Mục Lục