Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #35 | 12/2021

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 12/2021

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Đỗ Huyền Trâm 2,000,000đ     Phòng 1/ 4 slot Đặt cọc T1 CI
2 HYH35R01S02 Trần Ngọc Tuyền 2,000,000đ     Đặt cọc T1 CI
3 HYH35R01S03 Đặng Phương Linh 2,000,000đ     Đặt cọc T1 CI
4 HYH35R01S04 Lê Thị Hà Anh 2,000,000đ     Đặt cọc T1 CI
5 HYH35R02S01 Phan Thị Ngọc Nga 2,000,000đ 2,000,000đ 05’05/2021 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02   2,000,000đ     Trống 1 nữ
7 HYH35R02S03   2,000,000đ     Trống 1 nữ
8 HYH35R02S04 Bùi Hoàng Hồng Ngọc 2,000,000đ 2,000,000đ 07/05/2021  
9 HYH35R03S01 Nguyễn Quốc Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 06/04/2021 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02   2,000,000đ   20/03/2021  
11 HYH35R03S03   2,000,000đ     Trống 1 nam
12 HYH35R03S04 Huỳnh Công Nhựt 2,000,000đ 2,000,000đ 01/06/2021  
13 HYH35R04S01 Trần Đại Đồng 2,000,000đ 2,000,000đ   Phòng 4/ 4 slot Trống 1 nam
14 HYH35R04S02 Bùi Minh Hoàng 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021  
15 HYH35R04S03 Phạm Trung Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 20/03/2021  
16 HYH35R04S04 Trần Đình Phú 2,000,000đ 2,000,000đ 10/03/2021  
TỔNG CỘNG 32,000,000đ 16,000,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 3,916,948 3,916,948 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 2,406,996 2,406,996 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000 400,000  
4 Gas bình 1 370,000 370,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 7,738,944  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  16,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng   16,000,000  
II TỔNG CHI  7,738,944  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  7,738,944  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  8,261,056  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

42%

 3,469,644  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  2,932,211  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  1,759,327  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%  146,611  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1%  146,611  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1%  146,611  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3%  439,832  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6%  879,663 Cam kết DT 80%
10 Mr.Phan Hoài Trân 10%  1,466,106 Cam kết DT 80%
11 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1%  146,611 Cam kết DT 80%
11 Ms Mai Thùy Trâm 1%  146,611 Cam kết DT 80%
12 Ms. Lê Hồng Tâm 2%  293,221 Cam kết DT 80%