< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 12/2021

Share on print
Share on email
Share on skype

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Đỗ Huyền Trâm 2,000,000đ     Phòng 1/ 4 slot Đặt cọc T1 CI
2 HYH35R01S02 Trần Ngọc Tuyền 2,000,000đ     Đặt cọc T1 CI
3 HYH35R01S03 Đặng Phương Linh 2,000,000đ     Đặt cọc T1 CI
4 HYH35R01S04 Lê Thị Hà Anh 2,000,000đ     Đặt cọc T1 CI
5 HYH35R02S01 Phan Thị Ngọc Nga 2,000,000đ 2,000,000đ 05’05/2021 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02   2,000,000đ     Trống 1 nữ
7 HYH35R02S03   2,000,000đ     Trống 1 nữ
8 HYH35R02S04 Bùi Hoàng Hồng Ngọc 2,000,000đ 2,000,000đ 07/05/2021  
9 HYH35R03S01 Nguyễn Quốc Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 06/04/2021 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02   2,000,000đ   20/03/2021  
11 HYH35R03S03   2,000,000đ     Trống 1 nam
12 HYH35R03S04 Huỳnh Công Nhựt 2,000,000đ 2,000,000đ 01/06/2021  
13 HYH35R04S01 Trần Đại Đồng 2,000,000đ 2,000,000đ   Phòng 4/ 4 slot Trống 1 nam
14 HYH35R04S02 Bùi Minh Hoàng 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021  
15 HYH35R04S03 Phạm Trung Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 20/03/2021  
16 HYH35R04S04 Trần Đình Phú 2,000,000đ 2,000,000đ 10/03/2021  
TỔNG CỘNG 32,000,000đ 16,000,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 3,916,948 3,916,948 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 2,406,996 2,406,996 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000 400,000  
4 Gas bình 1 370,000 370,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 7,738,944  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  16,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng   16,000,000  
II TỔNG CHI  7,738,944  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  7,738,944  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  8,261,056  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

42%

 3,469,644  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  2,932,211  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  1,759,327  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%  146,611  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1%  146,611  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1%  146,611  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3%  439,832  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6%  879,663 Cam kết DT 80%
10 Mr.Phan Hoài Trân 10%  1,466,106 Cam kết DT 80%
11 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1%  146,611 Cam kết DT 80%
11 Ms Mai Thùy Trâm 1%  146,611 Cam kết DT 80%
12 Ms. Lê Hồng Tâm 2%  293,221 Cam kết DT 80%