Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #35 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 02/2023

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Châu Đoàn Minh Giàu 2,200,000 2,200,000 01/01/2022 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 2,200,000 2,200,000    
3 HYH35R01S03 Huỳnh Ngọc Mai Thanh 2,200,000 2,200,000 01/01/2022  
4 HYH35R01S04   2,200,000      
5 HYH35R02S01 Phạm Nguyễn Uyên Nhi 2,200,000 2,200,000   Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02 Lê Thị Ngọc Ánh 2,200,000 2,200,000    
7 HYH35R02S03 Lê Thị Thủy 2,200,000 2,200,000 01/01/2022  
8 HYH35R02S04 Nguyễn Thị Hoàng Ảnh 2,200,000 2,200,000    
9 HYH35R03S01 Trần Đình Đăng Khoa 2,200,000 2,200,000 01/01/2022 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Tô Lương Hoài Phúc 2,200,000 2,000,000 01/01/2022  
11 HYH35R03S03 Nguyễn Sỹ Thi 2,200,000 2,200,000    
12 HYH35R03S04 Diệp Phú Khang 2,200,000 2,200,000 01/01/2022  
13 HYH35R04S01   2,200,000     Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH35R04S02   2,200,000      
15 HYH35R04S03   2,200,000      
16 HYH35R04S04   2,200,000      
TỔNG CỘNG 35,200,000 24,000,000      

 

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 4,161,847 4,161,847 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 1,628,395 1,628,395 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000 400,000  
4 Gas bình 1 500,000 1,000,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 7,835,242  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU                            24,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng                            24,000,000  
II TỔNG CHI                              7,835,242  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)                             7,835,242  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh                                          –    
III LỢI NHUẬN (I – II)                            16,164,758  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

40%

                      6,465,903  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%                       3,232,952  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%                       1,939,771  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%                           161,648  
5 Mr.Võ Hoàng Anh 1%                           161,648  
6 Mr.Nguyễn Phương Định 3%                           484,943  
7 Mr.Trần Thanh Khang 6%                           969,885 Cam kết DT 80%
8 Mr.Phan Hoài Trân 10%        2,032,476 Cam kết DT 80%
9 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1%           203,248 Cam kết DT 80%
10 Ms. Lê Hồng Tâm 2%           406,495 Cam kết DT 80%
11 Ms. Mai Thùy Trậm 1%           203,248 Cam kết DT 80%
12 Mr. Lương Nhật Vũ 2%           406,495 Cam kết DT 80%