Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #35 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 09/2021

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Võ Minh Tiến 2,000,000đ 2,000,000đ 01/05/2021 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02 Lê Trọng Huy 2,000,000đ 2,000,000đ 05/04/2021  
3 HYH35R01S03 Phan Nhân Phát 2,000,000đ 2,000,000đ 01/05/2021  
4 HYH35R01S04   2,000,000đ     Trống 1 nam
5 HYH35R02S01 Phan Thị Ngọc Nga 2,000,000đ 2,000,000đ 05’05/2021 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02   2,000,000đ     Trống 1 nữ
7 HYH35R02S03   2,000,000đ     Trống 1 nữ
8 HYH35R02S04 Bùi Hoàng Hồng Ngọc 2,000,000đ 2,000,000đ 07/05/2021  
9 HYH35R03S01 Nguyễn Quốc Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 06/04/2021 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Huỳnh Công Nhựt 2,000,000đ 2,000,000đ 20/03/2021  
11 HYH35R03S03   2,000,000đ     Trống 1 nam
12 HYH35R03S04 Huỳnh Công Nhựt 2,000,000đ 2,000,000đ 01/06/2021  
13 HYH35R04S01   2,000,000đ     Phòng 4/ 4 slot Trống 1 nam
14 HYH35R04S02 Bùi Minh Hoàng 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021  
15 HYH35R04S03 Phạm Trung Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 20/03/2021  
16 HYH35R04S04 Trần Đình Phú 2,000,000đ 2,000,000đ 10/03/2021  
TỔNG CỘNG 32,000,000đ 22,000,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 5,165,369đ 5,165,369đ PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 464,508đ 464,508đ 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000đ 400,000đ  
4 Gas bình 1 370,000đ 370,000đ  
5 Rác lần 1 100,000đ 100,000đ  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000đ 545,000đ 200Mb
TỔNG CỘNG 7,044,877đ  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  22,000,000đ  
1 Tổng doanh thu tháng   22,000,000đ  
II TỔNG CHI 7,044,877đ   
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống) 7,044,877đ   
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  14,955,123đ  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

43%

 6,430,703  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  2,991,025  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  1,794,615  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%  149,551  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1%  149,551  
6 Mrs.Hồ Thị Hồng Thắm 2%  299,102  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1%  149,551  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3%  448,654  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6%  897,307  
10 Mr.Phan Hoài Trân 10%  1,495,512  
11 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1%  149,551