Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #35 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 05/2021

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Võ Minh Tiến 2,000,000đ 2,000,000đ 01/05/2021 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02 Lê Trọng Huy 2,000,000đ 2,000,000đ 05/04/2021  
3 HYH35R01S03 Phan Nhân Phát 2,000,000đ 2,000,000đ 01/05/2021  
4 HYH35R01S04 Nguyễn Văn Đạt 2,000,000đ 2,000,000đ 29/03/2021  
5 HYH35R02S01 Phan Thị Ngọc Nga 2,000,000đ 2,000,000đ 05’05/2021 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02 Bùi Như Thảo 2,000,000đ 2,000,000đ 16/03/2021  
7 HYH35R02S03   2,000,000đ     Trống 1 nữ
8 HYH35R02S04 Bùi Hoàng Hồng Ngọc 2,000,000đ 2,000,000đ 07/05/2021  
9 HYH35R03S01 Nguyễn Quốc Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 06/04/2021 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Huỳnh Công Nhựt 2,000,000đ 2,000,000đ 20/03/2021  
11 HYH35R03S03 Lê Hữu An 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021  
12 HYH35R03S04 Nguyễn Lê Hữu Thiện 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021  
13 HYH35R04S01 Nguyễn Võ Thảo 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021 Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH35R04S02 Bùi Minh Hoàng 2,000,000đ 2,000,000đ 01/04/2021  
15 HYH35R04S03 Phạm Trung Hiếu 2,000,000đ 2,000,000đ 20/03/2021  
16 HYH35R04S04 Trần Đình Phú 2,000,000đ 2,000,000đ 10/03/2021  
TỔNG CỘNG 32,000,000đ 30,000,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 4,007,100đ 4,007,100đ PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 507,400đ 507,400đ 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000đ 400,000đ  
4 Gas bình 1 370,000đ 370,000đ  
5 Rác lần 1 100,000đ 100,000đ  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000đ 200Mb
TỔNG CỘNG 5,929,500đ  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU 30,000,000đ  
1 Tổng doanh thu tháng  30,000,000đ  
II TỔNG CHI  5,929,500đ  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống) 5,929,500đ  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh                           –    
III LỢI NHUẬN (I – II)             24,070,500đ  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

44%

         11,264,000đ  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20% 4,814,100đ  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12% 2,888,460đ  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1% 240,705đ  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1% 240,705đ  
6 Mrs.Hồ Thị Hồng Thắm 2% 481,410đ  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1% 240,705đ  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3% 722,115đ  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6% 1,444,230đ  
10 Mr.Phan Hoài Trân 10% 2,405,050đ