< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #35 | 01/2022

Share on print
Share on email
Share on skype

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH35R01S01 Nguyễn Thị Linh Phụng 2,000,000 1,000,000 01/01/2022 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH35R01S02   2,000,000     Trống 1 nữ
3 HYH35R01S03 Nguyễn Phạm Bảo Ngân 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
4 HYH35R01S04   2,000,000     Trống 1 nữ
5 HYH35R02S01 Đặng Phương Linh 2,000,000 1,000,000 01/01/2022 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH35R02S02   2,000,000     Trống 1 nữ
7 HYH35R02S03 Châu Đoàn Minh Giàu 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
8 HYH35R02S04 Bùi Hoàng Hồng Ngọc 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
9 HYH35R03S01 Phan Hữu Phước 2,000,000 1,000,000 01/01/2022 Phòng 3/ 4 slot  
10 HYH35R03S02 Nguyễn Trung Thành 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
11 HYH35R03S03 Trần Đình Phú 2,000,000 1,200,000 12/9/2021  
12 HYH35R03S04 Nguyễn Trọng Công 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
13 HYH35R04S01 Trịnh Ngọc Hà 2,000,000 1,000,000 01/01/2022 Phòng 4/ 4 slot  
14 HYH35R04S02 Trần Ngọc Tuyền 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
15 HYH35R04S03 Nguyễn Thị Hoàng Ảnh 2,000,000 1,000,000 01/01/2022  
16 HYH35R04S04   2,000,000     Trống 1 nữ
TỔNG CỘNG 32,000,000đ 12,000,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 1,994,787 1,994,787 PE10000139988
2 Nước sinh hoạt lần 1 641,240 641,240 16062000207
3 Nước uống bình 20 20,000 300,000  
4 Gas bình 1 370,000 370,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet 2 line FPT 50MB  tháng 1 545,000 545,000 200Mb
TỔNG CỘNG 3,951,027  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  12,000,000  
1 Tổng doanh thu tháng   12,000,000  
II TỔNG CHI  3,951,027  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  3,951,027  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  8,048,973  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

42%

 3,461,058  
2 Mrs.Nguyễn Thị Lan Hương 20%  3,689,795  
3 Mr.Đoàn Đình Hoàng 12%  2,213,877  
4 Ms.Lê Thị Anh Thư 1%  184,490  
5 Ms.Lâm Thanh Thảo 1%  184,490  
7 Mr.Võ Hoàng Anh 1%  184,490  
8 Mr.Nguyễn Phương Định 3%  553,469  
9 Mr.Trần Thanh Khang 6%  1,106,938 Cam kết DT 80%
10 Mr.Phan Hoài Trân 10%  1,844,897 Cam kết DT 80%
11 Ms.Nguyễn Thuỵ Mỹ Duyên 1%  184,490 Cam kết DT 80%
11 Ms. Lê Hồng Tâm 2%  368,979 Cam kết DT 80%
12 Ms. Mai Thùy Trậm 1%  184,490 Cam kết DT 80%