< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #32 | 11/2021

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH32R01S01   1,650,000đ     Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH32R01S02 Nguyễn Hữu Phước 1,650,000đ 1,650,000đ 06/05/2021  
3 HYH32R01S03 Nguyễn Trịnh Minh Khoa 1,650,000đ 1,650,000đ 01/06/2021  
4 HYH32R01S04 Vũ Khánh Tín 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
5 HYH32R02S01 Trần Vũ Nghĩa 1,650,000đ 1,650,000đ 03/02/2020 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH32R02S02 Diệp Công Trứ 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2021  
7 HYH32R02S03 Võ Chí Thành 1,650,000đ 1,650,000đ 17/10/2020  
8 HYH32R02S04 Hoàng Văn Quyến 1,650,000đ 1,650,000đ 01/06/2021  
9 HYH32R03S01 Nguyễn Thị Hồng Mỹ 1,650,000đ 1,650,000đ 30/06/2020 Phòng 3/ 6 slot  
10 HYH32R03S02 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1,650,000đ 1,650,000đ 20/04/2020  
11 HYH32R03S03 Đoàn Kim Ngân 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
12 HYH32R03S04   1,650,000đ     Trống 1 nữ
13 HYH32R03S05 Nguyễn Thị Phú Nhuận 1,650,000đ 1,650,000đ 02/01/2020  
14 HYH32R03S06 Lường Thị Hạnh 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2020  
15 HYH32R05S01 Nguyễn Hà Trang 1,650,000đ     Phòng 5/ 5slot Đặt cọc T01 CI
16 HYH32R05S02 Nguyễn Diệu Linh 1,650,000đ     Đặt cọc T01 CI
17 HYH32R05S03 Nguyễn Phương Anh 1,650,000đ     Đặt cọc T01 CI
18 HYH32R05S04 Nguyễn Ngọc Dung 1,650,000đ     Đặt cọc T01 CI
19 HYH32R05S05 Bùi Thị Hường 1,650,000đ 1,450,000đ 03/02/2020 Trưởng nhà – Giảm 200k
TỔNG CỘNG 31,350,000đ 21,250,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 1,692,136 1,692,136 PE10000128388
2 Nước sinh hoạt lần 1 516,120 516,120 16062031002
3 Nước uống bình 0 20,000 0  
4 Gas bình 1 370,000 370,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet  tháng 2 308,000 616,000 2 line FPT 50Mb
TỔNG CỘNG 3,294,256  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  21,250,000  
1 Tổng doanh thu tháng   21,250,000  
II TỔNG CHI  3,294,256  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  3,294,256  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  17,955,744  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC 59.76%  10,730,353  
2 Ms.Phạm Thị Thu Quyên 16.51%  2,964,493  
3 Ms.Nguyễn Thị Mỹ Hoà 4%  718,230  
4 Ms.Trần Ngô Mai Thuỳ 1%  179,557  
5 Mr.Lý Quốc Anh Duy 1%  179,557  
6 Mr.Nguyễn Phương Định 2%  359,115  
7 Ms.Phạm Thị Thanh Vy 1%  179,557  
8 Mr.Nguyễn Vũ Thanh Tùng 4.50%  808,008  
9 Mr.Võ Đức Ân 1.46%  262,154  
10 Ms.Lê Minh Kim Kha 2%  359,115  
11 Ms. Vũ Thị Thanh Bình 1%  217,857 Cam kết DT 80%
12 Ms. Mai Thanh Thảo 1%  217,857 Cam kết DT 80%
13 Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo 1%  217,857 Cam kết DT 80%
14 Ms. Nguyễn Thị Hằng 2%  435,715 Cam kết DT 80%
15 Ms. Hồ Thị Mỹ 0.27%  58,822 Cam kết DT 80%
16 Ms. Nguyễn Bình Phương Thảo 1.50%  326,786 Cam kết DT 80%