Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #32 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #32 | 07/2021

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH32R01S01 Nguyễn Minh Quang 1,650,000đ 1,650,000đ 01/05/2021 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH32R01S02 Nguyễn Hữu Phước 1,650,000đ 1,650,000đ 06/05/2021  
3 HYH32R01S03 Nguyễn Trịnh Minh Khoa 1,650,000đ 1,650,000đ 01/06/2021  
4 HYH32R01S04 Vũ Khánh Tín 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
5 HYH32R02S01 Trần Vũ Nghĩa 1,650,000đ 1,650,000đ 03/02/2020 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH32R02S02 Diệp Công Trứ 1,650,000đ 1,650,000đ 07/01/2021  
7 HYH32R02S03 Võ Chí Thành 1,650,000đ 1,650,000đ 17/10/2020  
8 HYH32R02S04 Hoàng Văn Quyến 1,650,000đ 1,650,000đ 01/06/2021  
9 HYH32R03S01 Nguyễn Thị Hồng Mỹ 1,650,000đ 1,650,000đ 30/06/2020 Phòng 3/ 6 slot  
10 HYH32R03S02 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1,650,000đ 1,650,000đ 20/04/2020  
11 HYH32R03S03 Đoàn Kim Ngân 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
12 HYH32R03S04   1,650,000đ     Trống 1 nữ
13 HYH32R03S05 Nguyễn Thị Phú Nhuận 1,650,000đ 1,650,000đ 02/01/2020  
14 HYH32R03S06 Lường Thị Hạnh 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2020  
15 HYH32R05S01   1,650,000đ     Phòng 5/ 5slot Trống 1 nữ
16 HYH32R05S02   1,650,000đ     Trống 1 nữ
17 HYH32R05S03 Vân Lê Thuỳ Trang 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
18 HYH32R05S04 Lê Hoài Thương 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2020  
19 HYH32R05S05 Bùi Thị Hường 1,650,000đ 1,450,000đ 03/02/2020 Trưởng nhà – Giảm 200k
TỔNG CỘNG 31,350,000đ 26,200,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 2,571,114đ 2,571,114đ PE10000128388
2 Nước sinh hoạt lần 1 1,063,520đ 1,063,520đ 16062031002
3 Nước uống bình 0 20,000đ 0  
4 Gas bình 1 370,000đ 370,000đ  
5 Rác lần 1 100,000đ 100,000đ  
6 Internet  tháng 2 308,000đ 616,000đ 2 line FPT 50Mb
TỔNG CỘNG 4,720,634đ  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  26,200,000đ  
1 Tổng doanh thu tháng   26,200,000đ  
II TỔNG CHI  4,720,634đ  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  4,720,634đ  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  21,479,366đ  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

64%

13,746,794đ  
2 Ms.Phạm Thị Thu Quyên 16.51%  3,546,243đ  
3 Ms.Nguyễn Thị Mỹ Hoà 4%  859,175đ  
4 Ms.Trần Ngô Mai Thuỳ 1%  214,794đ  
5 Mr.Lý Quốc Anh Duy 1%  214,794đ  
6 Mr.Nguyễn Phương Định 2%  429,587đ  
7 Ms.Phạm Thị Thanh Vy 1%  214,794đ  
8 Mr.Nguyễn Vũ Thanh Tùng 4.50%  966,571đ  
9 Mr.Võ Đức Ân 1.46%  313,599đ  
10 Ms.Lê Minh Kim Kha 2%  429,587đ  
11 Ms. Vũ Thị Thanh Bình 1%  214,794đ  
12 Ms. Mai Thanh Thảo 1%  214,794đ  
13 Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo 1%  214,794đ