< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #32 | 04/2021

Share on print
Share on email
Share on skype

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH32R01S01 Nguyễn Phước Quang 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2020 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH32R01S02   1,650,000đ     Trống 1 nam
3 HYH32R01S03   1,650,000đ     Trống 1 nam
4 HYH32R01S04 Vũ Khánh Tín 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
5 HYH32R02S01 Trần Vũ Nghĩa 1,650,000đ 1,650,000đ 03/02/2020 Phòng 2/ 4 slot  
6 HYH32R02S02 Diệp Công Trứ 1,650,000đ 1,650,000đ 07/01/2021  
7 HYH32R02S03 Võ Chí Thành 1,650,000đ 1,650,000đ 17/10/2020  
8 HYH32R02S04   1,650,000đ     Trống 1 nam
9 HYH32R03S01 Nguyễn Thị Hồng Mỹ 1,650,000đ 1,650,000đ 30/06/2020 Phòng 3/ 6 slot  
10 HYH32R03S02 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1,650,000đ 1,650,000đ 20/04/2020  
11 HYH32R03S03 Đoàn Kim Ngân 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
12 HYH32R03S04   1,650,000đ     Trống 1 nữ
13 HYH32R03S05 Nguyễn Thị Phú Nhuận 1,650,000đ 1,650,000đ 02/01/2020  
14 HYH32R03S06 Lường Thị Hạnh 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2020  
15 HYH32R04S01 Vũ Duy Phương Trinh 1,650,000đ 1,650,000đ 20/09/2020 Phòng 4/ 2 slot  
16 HYH32R04S02   1,650,000đ     Trống 1 nữ
17 HYH32R05S01   1,650,000đ     Phòng 5/ 5slot Trống 1 nữ
18 HYH32R05S02   1,650,000đ     Trống 1 nữ
19 HYH32R05S03 Vân Lê Thuỳ Trang 1,650,000đ 1,650,000đ 01/08/2020  
20 HYH32R05S04 Lê Hoài Thương 1,650,000đ 1,650,000đ 01/10/2020  
21 HYH32R05S05 Bùi Thị Hường 1,650,000đ 1,450,000đ 03/02/2020 Trưởng nhà – Giảm 200k
TỔNG CỘNG 34,650,000đ 22,900,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 1,849,910đ 1,849,910đ  
2 Nước sinh hoạt lần 1 672,520đ 672,520đ  
3 Nước uống bình 0 20,000đ 0  
4 Gas bình 1 370,000đ 370,000đ  
5 Rác lần 1 100,000đ 100,000đ  
6 Internet  tháng 2 308,000đ 616,000đ 2 line FPT 50Mb
TỔNG CỘNG 3,608,430đ  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  22,900,000đ  
1 Tổng doanh thu tháng   22,900,000đ  
II TỔNG CHI  3,608,430đ  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống)  3,608,430đ  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  19,291,570đ  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC

67%

 12,925,352đ  
2 Ms.Phạm Thị Thu Quyên 16.51%  3,185,038đ  
3 Ms.Nguyễn Thị Mỹ Hoà 4%  771,663đ  
4 Ms.Trần Ngô Mai Thuỳ 1%  192,916đ  
5 Mr.Lý Quốc Anh Duy 1%  192,916đ  
6 Mr.Nguyễn Phương Định 2%  385,831đ  
7 Ms.Phạm Thị Thanh Vy 1%  192,916đ  
8 Mr.Nguyễn Vũ Thanh Tùng 4.50%  868,121đ  
9 Mr.Võ Đức Ân 1.46%  281,657đ  
10 Ms.Lê Minh Kim Kha 2%  385,831đ