Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Báo Cáo Tài Chính Happy Young House #32 |

< Quay về trang chủ

Báo cáo tài chính Happy Young House #32 | 02/2022

DOANH THU TIỀN NHÀ

STT MÃ SỐ HỌ TÊN DOANH THU LÝ TƯỞNG DOANH THU THỰC NGÀY CHECK IN GHI CHÚ
1 HYH32R01S01 Nguyễn Hữu Phước 1,650,000 1,650,000 06/05/2021 Phòng 1/ 4 slot  
2 HYH32R01S02 Diệp Công Trứ 1,650,000 1,650,000 02/12/2021  
3 HYH32R01S03 Vũ Khánh Tín 1,650,000 1,650,000 01/08/2020  
4 HYH32R01S04 Nguyễn Minh Quang 1,650,000     Check in đầu tháng 03
5 HYH32R02S01   1,650,000     Phòng 2/ 4 slot  Trống 1 nam
6 HYH32R02S02 Võ Chí Thành 1,650,000 1,650,000 17/10/2020  
7 HYH32R02S03   1,650,000      Trống 1 nam
8 HYH32R02S04   1,650,000      Trống 1 nam
9 HYH32R03S01 Nguyễn Thị Quyên 1,650,000     Phòng 3/ 6 slot Check in đầu tháng 03
10 HYH32R03S02   1,650,000      Trống 1 nữ
11 HYH32R03S03 Nguyễn Thị Hồng Mỹ 1,650,000 1,650,000 05/07/2021  
12 HYH32R03S04 Đoàn Kim Ngân 1,650,000 1,650,000 01/08/2020  
13 HYH32R03S05 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1,650,000 1,650,000 20/04/2020  
14 HYH32R03S06 Nguyễn Thị Phú Nhuận 1,650,000 1,650,000 02/01/2020  
15 HYH32R05S01 Nguyễn Hà Trang 1,650,000     Phòng 5/ 5slot Check in đầu tháng 03
16 HYH32R05S02 Nguyễn Diệu Linh 1,650,000     Check in đầu tháng 03
17 HYH32R05S03 Nguyễn Phương Anh 1,650,000     Check in đầu tháng 03
18 HYH32R05S04 Nguyễn Ngọc Dung 1,650,000     Check in đầu tháng 03
19 HYH32R05S05   1,650,000     Trống 1 nữ
TỔNG CỘNG 31,350,000đ 13,200,000đ      

CHI PHÍ SINH HOẠT

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Điện lần 1 560,615 560,615 PE10000128388
2 Nước sinh hoạt lần 1 244,944 244,944 16062031002
3 Nước uống bình 0 20,000 0  
4 Gas bình 1 450,000 450,000  
5 Rác lần 1 100,000 100,000  
6 Internet  tháng 2 308,000 616,000 2 line FPT 50Mb
TỔNG CỘNG 1,971,559  

BẢO TRÌ/ SỬA CHỮA PHÁT SINH

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1            
2            
3            
4            
TỔNG CỘNG 0  

DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN

STT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN GHI CHÚ
I TỔNG THU  13,200,000  
1 Tổng doanh thu tháng   13,200,000  
II TỔNG CHI 1,971,559  
2.1 Chi phí sinh hoạt (điện, nước, internet, gas, nước uống) 1,971,559  
2.2 Bảo trì/ sửa chữa phát sinh  –    
III LỢI NHUẬN (I – II)  11,228,441  

PHÂN CHIA CỔ TỨC TỪ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ

STT CỔ ĐÔNG TRONG DỰ ÁN PHẦN TRĂM SỞ HỮU DỰ ÁN LỢI NHUẬN NHẬN ĐƯỢC GHI CHÚ
1 HAPPY YOUNG HOUSE JSC 59.07%  6,632,640  
2 Ms.Phạm Thị Thu Quyên 16.51%  1,853,816  
3 Ms.Nguyễn Thị Mỹ Hoà 4%  449,138  
4 Ms.Trần Ngô Mai Thuỳ 1%  112,284  
5 Mr.Lý Quốc Anh Duy 1%  112,284  
6 Mr.Nguyễn Phương Định 2%  224,569  
7 Ms.Phạm Thị Thanh Vy 1%  112,284  
8 Mr.Nguyễn Vũ Thanh Tùng 4.50%  505,280  
9 Mr.Võ Đức Ân 1.46%  163,935  
10 Ms.Lê Minh Kim Kha 2%  224,569  
11 Ms. Vũ Thị Thanh Bình 1%  231,084 Cam kết DT 80%
12 Ms. Mai Thanh Thảo 1%  231,084 Cam kết DT 80%
13 Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo 1%  231,084 Cam kết DT 80%
14 Ms. Nguyễn Thị Hằng 2.00%  462,169 Cam kết DT 80%
15 Ms. Hồ Thị Mỹ 0.27%  62,393 Cam kết DT 80%
16 Ms. Nguyễn Bình Phương Thảo 1.50%  346,627 Cam kết DT 80%
17 Ms. Trần Thị Ngọc Quỳnh 0.69%  159,448 Cam kết DT 80%