Recent Posts

Lối Sống Minimalism: Chỉ Cần Vứt Bớt Đồ Đạc Là OK?

Những bí quyết của Sasaki Fumio trong “Lối sống tối giản của người Nhật” sẽ giúp bạn ngưng mua sắm quá tay, tối giản những vật dụng, thông tin, mối quan hệ thật sự cần thiết. Lối sống tối giản của người Nhật là một cuốn sách rất hay về …

Read More »

Vinh Danh Những Bạn Trẻ Đi “Gieo Hạt Mặt Trời”

Hàng tháng Hệ thống Happy Young House sẽ tìm kiếm và chọn ra những bạn trẻ TÍCH CỰC NHẤT trong số những bạn trẻ tích cực có nhiều hoạt động hướng các bạn trẻ khác đến những suy nghĩ và hành động tích cực để xây dựng văn hoá, nếp …

Read More »

Sống Trung Thực Và Liêm Chính Được Nhận Quà

Liêm Chính và Trung Thực sẽ hướng bạn đến những điều tốt đẹp hơn. Và theo gió cuốn đi, những hành động tốt, chính trực sẽ khiến cho mọi người xung quanh ta đều hạnh phúc. Happy Young House khuyến khích văn hóa trung thực: biết làm điều đúng, biết …

Read More »