• Nhà Chung Của Những Người Trẻ

    Một văn hóa trọ rất khác: Chúng mình là một gia đình!

Recent Posts

Vinh Danh Những Bạn Trẻ Đi “Gieo Hạt Mặt Trời”

Hàng tháng Hệ thống Happy Young House sẽ tìm kiếm và chọn ra những bạn trẻ TÍCH CỰC NHẤT trong số những bạn trẻ tích cực có nhiều hoạt động hướng các bạn trẻ khác đến những suy nghĩ và hành động tích cực để xây dựng văn hoá, nếp …

Read More »

Sống Trung Thực Và Liêm Chính Được Nhận Quà

Liêm Chính và Trung Thực sẽ hướng bạn đến những điều tốt đẹp hơn. Và theo gió cuốn đi, những hành động tốt, chính trực sẽ khiến cho mọi người xung quanh ta đều hạnh phúc. Happy Young House khuyến khích văn hóa trung thực: biết làm điều đúng, biết …

Read More »

Nhà trọ trọn gói hấp dẫn giới trẻ Sài Thành

Không chỉ được ở trong ngôi nhà văn minh với mức giá 1,2 triệu đồng/tháng, những người ở trọ khi được học bổng loại giỏi, được thăng chức hoặc tăng lương sẽ được giảm 50% tiền nhà trong tháng. Đây là một trong những quy định khá hấp dẫn do …

Read More »