Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
NHÀ TUYỂN DỤNG "ƯNG Ý" THÀNH VIÊN HAPPY YOUNG HOUSE | Happy Young House

NHÀ TUYỂN DỤNG “ƯNG Ý” THÀNH VIÊN HAPPY YOUNG HOUSE

Nếu những ngừoi anh chị em đang là “NHÀ TUYỂN DỤNG”

Hãy “đặt gạch” ngay những bạn TRẺ trong hình này. Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của họ cần những ngừoi anh em giúp đào tạo. Còn tính cách của họ sẽ góp phần làm lan toả những giá trị tích cực và phát triển các giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp của quý anh chị.

Đầu tư vào ngừoi trẻ có giá trị cốt lõi là đầu tư cho cả hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Vượt ngoài biên giới của doanh nghiệp, đó còn là sự đầu tư mang tính thế hệ, những người trực tiếp đang và sẽ kiến tạo tương lai các xã hội cộng đồng nhỏ lớn xung quanh chúng ta.

Jim Collins (tác giả sách Good to Great) viết rằng văn hoá của các công ty Tập Đoàn vĩ đại trên thế giới, họ tìm kiếm “con ngừoi phù hợp” ở bất cứ đâu để đưa về dù cho hiện tại vị trí đó đang chưa cần. Định nghĩa “con người phù hợp” (right-people) của các công ty great đó là những người có hệ giá trị cốt lõi với tính cách tốt, ý chí, tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và các giá trị sống khác.

Hãy tạo một dòng chảy những nhân sự phù hợp luôn chảy vào trong huyết mạch của công ty… trong dòng chảy này, chúng tôi cũng muốn giúp những bạn trẻ này kết nối với những doanh nghiệp đang có khát vọng lớn… phải là một khát vọng lớn cho một dân tộc hùng cường dù đó là doanh nghiệp hiện đang nhỏ hay lớn…

Trao học bổng và tặng sách hàng tháng
Những bữa cơm ấm áp và kết nối của những bạn trẻ tại Happy Young House

#HappyYoungHouse #Talent

 

 

Mục Lục