Home / HYHers nói gì?

HYHers nói gì?

An Huỳnh

An toàn. Thoải mái. Cho bạn cảm giác như đang ở nhà của mình – nơi để trở về sau những căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống.

An Huỳnh
Thành phố Hồ Chí Minh

Yee Wern

I came from Malaysia and stayed here for 1 week. The environment here is good and the people here is friendly!

Yee Wern
From Malaysia