Warning: Undefined array key "options" in /home/happyyou/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC THƯỜNG NIÊN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG TRI THỨC TRẺ HAPPY YOUNG HOUSE “FUKUZAWA YUKICHI” | Happy Young House

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC THƯỜNG NIÊN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG TRI THỨC TRẺ HAPPY YOUNG HOUSE “FUKUZAWA YUKICHI”

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC THƯỜNG NIÊN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG TRI THỨC TRẺ HAPPY YOUNG HOUSE “FUKUZAWA YUKICHI”
 
Để tạo thêm động lực và vinh danh các tri thức trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập và công việc, Happy Young House gửi thông tin đến các tri thức trẻ chúng ta học bổng do chính Happy Young House trao tặng mang tên “FUKUZAWA YUKICHI”. Các bạn check xem mình có đủ bao nhiêu tiêu chí để giành học bổng quý giá này về tay nha ^^
 
Điều kiện:
¯ Là thành viên hiện tại trong hệ thống HYH
¯ Là thành viên gắn bó với Happy Young House trên 6 tháng.
– Luôn thực hiện tốt mọi quy định của nhà chung, hoàn thành nghĩa vụ đóng phí sinh hoạt đầy đủ, không thiếu công nợ tại thời điểm xét học bổng. Thành viên Có lối sống tích cực và tử tế trong cộng đồng HYH.
¯ Có thành tích học tập hoặc làm việc xuất sắc.
 
Sinh viên:
– Đạt danh hiệu Tiên Tiến có tên trong danh sách khen thưởng nhận học bổng của Khoa: nhận 30% tiền hỗ trợ phí sinh hoạt của tháng tiếp theo.
– Đạt danh hiệu Giỏi có tên trong danh sách khen thưởng nhận học bổng của Khoa: nhận 40% tiền hỗ trợ phí sinh hoạt của tháng tiếp theo.
– Đạt danh hiệu Giỏi hoặc Xuất Sắc nhận học bổng cao nhất của Khoa: nhận 50% tiền hỗ trợ phí sinh hoạt của tháng tiếp theo.
ª Tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Xuất Sắc: nhận 50% tiền hỗ trợ phí sinh hoạt của tháng tiếp theo.
Người đi làm:
– Được tăng lương vượt bậc (không tính lương tăng định kỳ hàng năm) hoặc được khen thưởng thành tích cá nhân bởi nơi công tác: nhận 35% tiền hỗ trợ phí sinh hoạt của tháng tiếp theo.
 
✅Thành viên cần cung cấp được giấy khen của trường hoặc công ty, danh sách học bổng, quyết định tăng lương…. Hoặc bất cứ hồ sơ nào chứng minh bản thân đã đạt thành tích trong học tập hoặc công việc.
✅Chưa từng nhận bất cứ học bổng khuyến học nào của HYH trong vòng 6 tháng trước đó (Chỉ xét những thành viên có thành tích cách nhau 6 tháng, 1 năm khen thưởng tối đa 2 lần
 
 
 
 
 

Mục Lục