Happy Young House Learning • “Ánh mắt từ bi”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Happy Young House Learning • “Ánh mắt từ bi”
 
“ Mỗi việc thiện lành chúng ta làm như một nhịp cầu, nổi nhau thành chiếc cầu dài, bắt qua nhân gian như miền nước lũ; và chỉ những người giữ được tâm từ bi, không làm tổn thương cuộc sống, mới có thể đi qua chiếc cầu đó “
 
Ánh mắt từ bi là một nhịp cầu , bắt qua những cảnh tượng đổ vỡ , nhạt phai , tang thương trong chốn nhân gian.
Lời nói từ bi là một nhịp cầu, bắt qua những ồn ào, thị phi, ác khẩu từ cuộc sống.
 
Suy nghĩ từ bi là một nhịp cầu, bắt qua những nông sâu của lòng người.
Để bình thản đi qua, đi qua… Khi không từ bi , không thiện lành, không thể bình thản được.
 
( Vô Thường )
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'ÁNH MẮT TỪ BI là một nhịp cầu, bắt qua những cảnh tượng đổ vờ, nhạt phai. tang thương trong chốn nhân gian HAPPY learning YOUNG HOUSE foin #Happy YoungHouse ® www.happyyounghouse.com #HappyYoungHouse Hotline 0937108410 Learning'
 
 
 
 
 
 
 

Mục Lục